Welkom op de website van Wijkvereniging Huiswaard

Wijkvereniging Huiswaard is opgericht op 21 november 1972. De wijkvereniging organiseert al meer dan veertig jaar activiteiten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, het algemeen bestuur telt meer leden.

De bestuursleden kunnen rekenen op de steun van heel veel vrijwilligers. Dankzij hun belangeloze inzet zijn er veel succesvolle en afwisselende activiteiten georganiseerd. De wijkvereniging werkt samen met diverse personen en organisaties in Huiswaard, zoals de wijkagent, de wijkmeester, de wijkraad, de gemeente en De Wering. Onze inkomsten krijgen we via subsidies en de jaarlijkse contributie. Het bestuur verantwoordt zich in de algemene ledenvergadering met een jaarverslag en een financieel overzicht. Deze vergadering is openbaar, alle leden zijn dus welkom. De bestuursvergaderingen vinden meerdere malen per jaar plaats; deze zijn niet openbaar. Sinds dit jaar heeft de wijkvereniging Huiswaard een eigen kantoorruimte in het gebouw van het Clusius College aan de Drechterwaard 16 in Alkmaar. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze vereniging. Geef uw naam en adres door aan onze medewerkers op kantoor en voor € 5 bent u een jaar lang lid.

Zelf ideeën inbrengen of meedoen?

Heeft u iets te melden aan het bestuur of heeft u een leuk idee voor de wijk? Neem dan contact met ons op. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie? Laat ons dat ook weten. Een plaats in het bestuur is een zinvolle vrijetijdsbesteding en leidt tot veel en uiteenlopende contacten met andere wijkbewoners.

Nieuwe stichting

Begin 2013 heeft de wijkvereniging een stichting opgericht onder de naam Rekere 2.0. Deze nieuwe stichting wil ruimte bieden aan allerlei initiatieven en activiteiten in de wijk. De basis daarvoor is het huidige schoolgebouw van het Clusius College aan Drechterwaard 16.

Laatste nieuws

Snuffelmarkt 21 december

Door |december 13th, 2014|

21 december is er weer een gezellige snuffelmarkt. Het begint om 11.00 uur er is van alles te koop.

Glazenhuis Waagplein Alkmaar 2014

Door |november 18th, 2014|

LifeFM.nl in samen werking met voedselbanken.nl organiseren, het Glazenhuis op het waagplein van 11 t/m 21 december in Alkmaar.

De opbrengst van deze actie gaat naar de voedselbank.

Kerststol voor het Goede Doel

Door |november 14th, 2014|

Bij Klas op Wielen komen kinderen met en zonder ernstig meervoudige handicaps dagelijks met elkaar in contact. Een van de doelstellingen is dat alle kinderen door die contacten van elkaar leren en er samen plezier aan beleven. Daarom wordt deze vorm van zorg & ondersteuning alleen bij gewone (basis)scholen […]